tanie serwery hosting

» mapa strony

  promocja - konta www / e-mail

Regulamin korzystania z usług How.pl
Tani i Profesjonalny Hosting !

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług how.pl, każdy Uługobiorca zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem.
2. Aktualne ceny, znajdują się w dziale „Oferta” na stronie www.how.pl, ceny nie podlegają negocjacjom.
3. W przypadku konfiguracji określonej przez użytkownika, cena jest wygenerowana na podstawie parametrów, które Usługobiorca wprowadził do formularza na stronie www.how.pl w dziale „Config”.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty zgodnej z aktualnym cennikiem do 10dni od ostatniego miesiąca rozliczeniowego za wybrane usługi.
5. W przypadku nie rozliczenia się w terminie zgodnie z pkt. 4 regulaminu www.how.pl, następuje zablokowanie konta Usługobiorcy. Odblokowanie konta następuje po wpłacie na nasze konto bankowe - kwoty za niezapłaconą usługę. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości 15zł za odblokowanie usługi.
6. Przekroczenie limitu przydzielonego pasma (bandwith) jest płatne w wysokości 0,5$ za Gb (gigabajt).
7. Zablokowane konto i wszystkie dane usługobiorcy będą trzymane do 3 miesięcy. Jeśli Usługobiorca w tym czasie nie ureguluje płatności wszystkie dane bezpowrotnie zostaną skasowane.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania czynników niezależnych od Usługodawcy, na przykład: - nieprawidłowego użytkowania zakupionych usług, - opóźnien i niedogodności zawinionych przez osoby trzecie (np banki), - niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Usługobiorcę, - wystąpienie kataklizmów, klęsk żywiołowych, wojen, - awarii u operatorów, - awarii łącz międzyoperatorskich, - długich przerw w dostawie energii elektrycznej.
9. Kopie zapasowe danych Usługobiorcy są trzymane tylko po aktywacji usługi „Bezpieczne Dane”. Usługa ta jest płatna.
10. Zabronione jest przechowywanie treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Ponadto zabronione jest: - działanie na szkodę osób trzecich oraz na szkodę Usługodawcy, - propagowanie materiałów naruszających dobre imię i godność osób trzecich, - propagowanie wszelkich nielegalnych materiałów, - umieszczanie materiałów, dla których Usługobiorca nie posiada praw autorskich do ich udostępniania lub kopiowania (np nielegalne oprogramowanie), - umieszczanie tzw. "cracków", - wysyłanie spamu oraz podobnych materiałow (np tak zwanych łańcuszków).
11. Dopuszczalne jest przechowywanie stron erotycznych,o ile oczywiście nie łamią przyjętych zasad moralnych i nie naruszają imienia i godności osób trzecich.
12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do zrezygnowania ze współpracy z Usługobiorcą bez podania przyczyn, zachowując 30-to dniowy okres wyprzedzenia. W takim przypadku usługodawca zobowiązuje się zwrócić Usługobiorcy za pomocą przelewu bankowego nadpłaconą kwotę abonamentową, która nie zostanie wykorzystana.
13. Regulamin i przedstawione w nim postanowienia, mogą ulec zmianie. O takowych zmianach każdy Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez zarejestrowany podczas aktywacji konta adres e-mail.

tanie konta www i e-mail tani hosting

Removals London
Namioty Kuliste - Polidomes.pl czyli wynajem i sprzedaż namiotów kulistych ( namioty sferyczne ) na imprezy okolicznościowe !
Najlepsze rozwiązania i technologie - namioty kuliste - montaź namiotów w każdych warunkach i na różnych powierzchniach !